Konkurs


Ogólnopolski konkurs plastyczny

"Podróż moich marzeń"


Miło nam poinformować, że znane są już wyniki ogólnopolskiego konkursu dla dzieci pt “Podróż moich marzeń”. Dziękujemy wszystkim przedszkolom, szkołom, dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie.

Ilość nadesłanych prac (ponad 300) przerosła nasze oczekiwania. Wszystkie nadesłane prace były fantastyczne, pokazujące wielką pasję i potęgę marzeń. Wszyscy uczestnicy konkursu zasługują na najwyższe laury. Jury miało naprawdę dużą trudność w wyłonieniu zwycięzców i zdecydowało się wyróżnić samodzielność w wykonywanych pracach i własną wyobraźnię.

Po burzliwych kilku etapowych naradach jury w składzie:
 • Elżbieta Dzikowska - przewodnicząca jury
 • Wiesława Barańska - członek jury,
 • Andrzej Kostrzębski - członek jury
 • Aleksandra Bartosz- sekretarz i członek jury
podjęło następującą decyzję:


WYNIKI KONKURSU

W kategorii Przedszkole:


I nagroda: Alicja Dolata ( 4 lata)II nagroda: Laura Rogowska (6 lat)III nagroda: Weronika Bakuła ( 6 lat)Wyróżnienie: Karol Bobek ( 6 lat)Wyróżnienie: Aleksandra Cury ( 6 lat)W Kategorii Szkoła podstawowa klasy I-III

I nagroda: Martyna Sroka ( 9 lat)II nagroda: Oliwia Piórkowska ( 7 lat)III nagroda: Weronika Kwaśniewska (9 lat)


Wyróżnienie: Asia Kopcińska ( 9 lat)Wyróżnienie: Mariusz Wojtkowski ( 9 lat)


Wyróżnienie: Igor Ginter ( 8 lat)W kategorii Szkoła podstawowa klasy IV-VI

I nagroda: Ewa Przybyszewska ( 10 lat)II nagroda: Wiktoria Wójtowicz ( 11 lat)III nagroda: Aleksandra Bachleda- Szeliga (12 lat)Wyróżnienie: Amelia Czerczer ( 11 lat)


Wyróżnienie: Ala Kulak ( 10 lat)


Wyróżnienie: Fabian Świtalik ( 12 lat)
W kategorii Szkoła podstawowa kat. I-III klasy prace zbiorowe

I nagroda- Szkoła Podstawowa nr. 2 w Kożuchowie
Natalia Wajman, Jakub Iskra, Kacper Kłopotek, Jagoda Ciszka, Maja Borkowska

Wyróżnienie
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego Stary Wołów


W kategorii Szkoła Podstawowa kat. IV-VI praca zbiorowa


I nagroda - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi

Małgorzata Adamocha -lat 12
Gonciarz Klaudia-lat 12
Krzysztof Machnik - lat 12

_______________________________________________________________________

Ze względu na dużą ilość nadesłanych prac galeria zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej po 6 stycznia 2015 roku. Prace zwycięzców ukażą się również na łamach czasopisma "W podróży" patrona konkursu które znajdziecie na pokładach pociągów PKP oraz w hotelach.


_________________________________________________________________________________

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika ma zaszczyt zaprosić dzieci przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w podróżniczym konkursie plastycznym.

UWAGA: W związku z prośbami wielu szkół i przedszkoli przedłużyliśmy termin nadsyłania prac do dnia 30 listopada 2014 roku. 


Temat konkursu: “Podróż moich marzeń”.

Honorowy patronat nad konkursem objęła Pani Elżbieta Dzikowska - podróżniczka, dziennikarka, sinolog, krytyk sztuki oraz Muzeum Podróżników im.Tony Halika w Toruniu.

Konkurs plastyczny jest częścią programu edukacyjnego prowadzonego w szkołach i przedszkolach przez Akademię Odkrywcy im. Tony Halika.

Cele konkursu:

 • Przybliżenie uczestnikom sylwetki dziennikarza, podróżnika i filmowca - Tony Halika 
 • Rozwijanie wrażliwości dzieci na otaczający świat 
 • Rozwijanie nawyków ekologicznych 
 • Propagowanie idei edukacji globalnej 
 • Zachęcanie dzieci do rozwijania swoich pasji i zainteresowań 
 • Danie szansy młodym artystom na zaprezentowanie swoich prac szerszemu kręgu odbiorców

Jury konkursu:

 • Elżbieta Dzikowska - odkrywca, sinolog, historyk sztuki, autorka filmów i programów telewizyjnych. Przewodnicząca Jury
 • Wiesława Barańska - podróżniczka, przedsiębiorca, promotor kultury i sztuki. KOW media&marketing. Członek Jury
 • Członek jury-Andrzej Kostrzębski-Prezes KOW media&marketing wydawca czasopisma "W Podróży". Członek Jury
 • Aleksandra Bartosz - Dyrektor Akademii Odkrywcy im. Tony Halika - Członek Jury


Kategoria indywidualna


Przedszkola:
 • Przeznaczony dla dzieci przedszkolnych 4-6 lat - prace indywidualne 
 • Format prac: A3
 • Technika prac: dowolna
Szkoła podstawowa:
 • Przeznaczone dla uczniów klas I-III oraz IV-VI - prace indywidualne
 • Format prac: A3
 • Technika prac dowolna

Warunki uczestnictwa

 1. Prace muszą być indywidualne 
 2. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka na odwrocie pracy: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz klasa, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana oraz adres e-mail. 
 3. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. 
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem prawa autorskiego na rzecz Organizatora, do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. 
 5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych, z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i na stronach internetowych i na organizowanych wystawach pokonkursowych.


Kategoria grupowa


 • Przeznaczone dla uczniów klas I-III oraz IV-VI -praca zbiorowa
 • Format : plakat- A2
 • Technika prac dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace muszą być zbiorowe min. 3 osoby
 2. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka na odwrocie pracy: imiona i nazwiska dzieci, wiek dzieci, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana oraz adres e-mail. 
 3. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. 
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przekazaniem prawa autorskiego na rzecz Organizatora, do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu. 
 5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych, z zamieszczeniem fotografii pracy w prasie i na stronach internetowych oraz na wszelkiego rodzaju wystawach pokonkursowych.


Termin i miejsce składania prac:


Prace należy wysłać do organizatora konkursu do dnia 30.11.2014 roku

Zasady przyznawania nagród:


 1. O wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach zadecyduje jury konkursu powołane przez organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2014 roku.
 3. Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla prac indywidualnych oraz prac zbiorowych
 4. (I, II,III miejsce oraz wyróżnienia)


Dane organizatora:Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

dopisek: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im.Tony Halika pt “ Podróż moich marzeń”

Osoba kontaktowa: Aleksandra Bartosz - alexandra.bartosz@gmail.com
tel. + 48 668 602 820Patronat medialny nad konkursem:


Portal informacyjno-rozrywkowy - www.czasdzieci.pl


Magazyn "W podróży" - www.wpodrozy.eu